Omsetning

Omsetning

 

For fruktdyrkinga i Hardanger er det enkelt å omsetje frukta gjennom godt organiserte fruktlager. Det er også mogleg å selje noko direkte, til høgare inntening. Det er krav om full rekneskapsføring for alt direktesal.

 

For bærdyrking i Hordaland finst ikkje tilsvarande moglegheiter for omsetning, og det er best økonomi i direkte sal til forbrukar. Før planting bør du ha ein plan for omsetning, då produksjonen kan krevje både stor arbeidsinnsats og kostnadar om du skal lukkast.

 

 

 

 

 

Dersom du vil starte vidareforedling av eigne råvarer kan du søkje Innovasjon Noreg om ide-avklaringsstøtte, og seinare investeringsmidlar. Til grunn for søknaden må du har ein klar forretningsidé og ein forretningsmodell.

 

KompetanseNavet Vest kan også gje støtte i form av kurs og rådgjeving i ein oppstartsfase av ei foredlingsverksemd.

QUICK CONTACT

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”

 

Bob, Westside Brox

mail@demolink.org

999-234-876

Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland, p.b. 7310, 5020 Bergen. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.