Sanking, beitelag og produksjonstilskot

Sanking, beitelag og produksjonstilskot

 

Mykje av beitinga i utmark er organisert gjennom beitelag. Beitelaget skal vere registrert med eige organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret og ha minst 2 medlemer med organisasjonsnummer og minimum 150 småfeeiningar som har rett til produksjonstilskot. På utmarksbeite skal det førast organisert tilsyn og sanking.

 

Dyra skal ha tilsyn minst en gong per veke i område utan særleg risiko. Ved mistanke om auka fare må tilsynet intensiverast, slik at forhold som kan føre til dårlig velferd, sjuke, skadde og avmagra dyr, vert oppdaga så tidlig som råd er.

 

 

 

 

 

 

 

Godkjente beitelag kan søkje om tilskot til drift. Beitelaga kan søkje om støtte til investeringar til ulike tiltak i beiteområdet. Slike tiltak kan til dømes vere å setje opp sankehegner eller saltsteinsautomatar.

 

Les meir hos landbruksdirektoratet.

QUICK CONTACT

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”

 

Bob, Westside Brox

mail@demolink.org

999-234-876

Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland, p.b. 7310, 5020 Bergen. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.