Forvaltaransvar

Forvaltaransvar

 

Som skogeigar har ein eit lovpålagt forvaltaransvar for alle skogbrukstiltak på eigedomen. Skogeigaren skal ha oversyn over miljøverdiar i eigen skog og ta omsyn til dei ved gjennomføring av alle tiltak i skogen. Ved innleidd arbeidskraft i skogen må skogeigaren sjå til at lovverket vert følgt. Dei fleste skogsentreprenørane er miljøsertifiserte.

 

 

 

 

 

For ordinær maskinell hogst av skog er det ikkje tilskotsordningar. Om terrenget er krevjande og bratt kan ein søkje Fylkesmannen om tilskot til drift med taubane.

 

Kontakt Vestskog eller Nortømmer AS for faglege råd og avtale om hogst av skog.

QUICK CONTACT

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”

 

Bob, Westside Brox

mail@demolink.org

999-234-876

Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland, p.b. 7310, 5020 Bergen. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.