Andre tilskot

Andre tilskot


Under finn du ei oversikt over ulike tilskotsordningar til nedlasting:

Tilskotsoversikt for Vestland 2020Fristar

Kontakt landbrukskontoret

15.april og 1.oktober

Vestland fylkeskommune

Sjå omtale

Formål

Investeringar i tradisjonelt landbruk, utvikling av nye næringar

Midlar til utgreiing/tilrettelegging med tanke på lønsam næringsutvikling i tilknyting til landbruket.

Skape aktivitet i lokalsamfunnet

Målgruppe


Landbruksføretak

Bønder, organisasjonar, verksemd, forvaltning

Privatpersonar, organisasjonar, verksemder

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.