Andre tilskot

Andre tilskot


Under finn du ei oversikt over ulike tilskotsordningar til nedlasting:

Tilskotsoversikt for Vestland 2020


Følgjande oversikt er lettast å lese i nettlesar på datamaskin.

Fristar

Kontakt landbrukskontoret

15.april og 1.oktober

Vestland fylkeskommune

Sjå omtale

Formål

Investeringar i tradisjonelt landbruk, utvikling av nye næringar

Midlar til utgreiing/tilrettelegging med tanke på lønsam næringsutvikling i tilknyting til landbruket.

Skape aktivitet i lokalsamfunnet

Målgruppe


Landbruksføretak

Bønder, organisasjonar, verksemd, forvaltning

Privatpersonar, organisasjonar, verksemder