Tilskot og pensjon

Tilskot og pensjon


Som sjølvstendig næringsdrivande innan landbruket kan ein søkje om tilskot til ulike ting. Tilskot er noko ein har rett på og ikkje krav på. Ein må oppfylle visse krav for å ha rett på ulike tilskot.


Ved søknad og mottak av tilskotsordningar er produsenten sjølv ansvarleg for at det ligg føre rett informasjon. Produsenten er også ansvarleg for å halde seg oppdatert på kva tilskotsordningar og fristar som gjeld til ei kvar tid.


Under finn du ei oversikt over ulike tilskotsordningar.


Tilskotsoversikt for Hordaland 9.01.2017


Tidlegpensjon for jordbrukarar

Brukarar som har hatt hovuddelen av inntektene sine frå jordbruk/gartneri og skogbruk kan få tidlegpensjon frå fylte 62 til fylte 67 år. Også ektefelle kan ta imot tidlegpensjon. Den som tek imot tidlegpensjon kan ikkje eige landbrukseigedom eller ha næringsinntekt frå landbruk, men kan ta imot pensjon frå folketrygda og løn. Landbrukseigedomen må vere skøytt over på andre. Formålet er å bidra til lettare og tidlegare generasjonsskifte.


Les meir hos landbruksdirektoratet:

Pensjon

Som sjølvstending næringsdrivande i landbruket har du ingen anna pensjonsopptening enn den som følgjer av folketrygda. For dei aller fleste vil dette føre til kraftig nedgang i inntekt når ein vert pensjonist. På NAV sine nettsider kan du berekne din framtidige pensjon. Næringsdrivande kan teikne eiga pensjonsordning via bankar, forsikringsselskap eller liknande. Heile innskotet for tenestepensjonen kan førast som frådrag i næringsinntekta.


Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.

QUICK CONTACT

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”


Bob, Westside Brox

mail@demolink.org

999-234-876