Tilskot til naturforvaltningstiltak

Tilskot til naturforvaltningstiltak


Under finn du ei oversikt over ulike tilskotsordningar til nedlasting:

Tilskotsoversikt for Vestland 2020


Følgjande oversikt er lettast å lese i nettlesar på datamaskin.

Fristar

15.januar MiljødirektoratetFormål

Tiltak for vassmiljø, rovvilttiltak, framande artar, truga artar og naturtypar

Målgruppe


kommunar, offentlege og private verksemder, organisasjonar og privatpersonar