Produksjon av lokalmat

Produksjon av lokalmat


Forbrukarane ønskjer, i aukande grad, å kjøpe norske matspesialitetar. Noreg har råvarer i verdsklasse. Mange bønder tek hand om større delar av verdikjeda sjølve. Det er i dag stor aktivitet i lokal produksjon av mat og drikke og det har vore lett å omsetje lokale kvalitetsvarer. Her er framleis eit stort vekstpotensiale. Nokon startar eiga foredling med utsal av varene eller lagar til måltid som vert servert på garden.Desse kan oppnå ein høgare pris på varene,  men det er også eit meirarbeid som må takast med i reknestykket. Andre vel å selje produkta sine på marknader og lokale butikkar og utsal, for på den måten få meir att for varene og arbeidet. På Mattilsynet sine nettsider finn du regelverk for produksjon og sal av mat og drikke.


KompetanseNavet Vest kan gje støtte i form av kurs og rådgjeving i ein oppstartsfase av ei foredlingsverksemd.


Du som har eit verksemd som produserar lokalmat bør sjå på Matmerk sin nettstad lokalmat.no. Der finnn du mange tilsvarande verksemd som deg og potensielle kunder, t.d.  restaurantar, hotell og grossistar.


Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.

QUICK CONTACT

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”


Bob, Westside Brox

mail@demolink.org

999-234-876