Tilskot til fjørfeproduksjon inkl egg

Tilskot til fjørfeproduksjon, inkludert egg


Du som driv med fjørfe kan søkje om tilskot til mellom anna: 


  • slakta dyr føregåande år 
  • tilskot til husdyr 
  • areal- og kulturlandskapstilskot 
  • tilskot til økologisk landbruk 
  • tilskot til avløysing ved ferie og fritid 


Les meir hos landbruksdirektoratet. 

    Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.