Geit (kjøt/mjølk)

Geitehald - driftsformer


Vinterfôra geiter er geiter  som vert halde i driftsbygningar 
med dagleg tilsyn og fôring gjennom vinteren. Dei vert 
sleppte på beite om sommaren.

 

Utegang er når geitene vert halde slik at dei har tilgang til hus og kan gå inn og ut som dei vil og går ute heile året. Dei kan fôrast inne eller ute. Det er krav om at golv i hus til dyr på utegang må ha varmetekniske eigenskapar. Det er difor ikkje lov med strekkmetall eller betonggolv.  

Utedrift er hald av geit utan tilgang til hus. Dette krev ein dispensasjon frå Mattilsynet. Dispensasjon vert gjeve på vilkår i inntil fem år etter at Mattilsynet har vurdert lokaliteten.

 

Les meir på lovdata.Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.