Minsteproduksjon geit

Minsteproduksjon geit


Eit grunnleggjande vilkår for å motta produksjonstilskot er at søkjar driv «vanleg jordbruksproduksjon». Når det kjem til mjølkegeit er leveransar av geitemjølk som ligg under halvparten av gjennomsnittet for regionen, vanskeleg å karakterisera som vanleg jordbruksproduksjon.
Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.