Hestehald

Hestehald


Hesten var i gamle dagar eit arbeids- og nyttedyr, også som trekkdyr på gardane. I dag vert hesten brukt i eit vidt spekter av aktivitetar, frå rekreasjon, idrett og spel til turisme og terapi. Arbeidshestar på gardane og ut i skogen er ikkje heilt borte, men ei stor næring er det ikkje. 

For folk flest er hesten i dag i all hovudsak noko dei forbinder med travbane og Lyntoto, men det er andre aktivitetar som terapiriding og hesten som pedagog-, helse- og sosialarbeidar. Slike tilbod finn du ofte knytt til Inn på tunet-garder. 

 

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.