Handtering av hestegjødsel

Handtering av hestegjødsel


På same måte som for all anna gjødsel, er det krav om at hestegjødsel blir lagra og brukt på ein slik måte at det ikkje fører til forureining eller fare for smitte. 

Mykje gjødsel vert ikkje forsvarleg lagra. Heller er dei fleste ikkje klare over at gjødselen ikkje berre kan lagrast på lik linje som grønkompost frå privat hushald. Difor har Statsforvalteren i Vestland skrive ein artikkel som omhandlar alt du må vite forå drive forsvarleg.