Mjølkeproduksjon

Mjølkekvote


Alle som produserer mjølk må ha mjølkekvote, anten du leverer til meieri eller foredlar mjølka sjølv. Kvotesystemet vert regulert av Landbruksdirektoratet. Du må søkje om kvote for å starte opp med mjølkeproduksjon, eller gjere om vanleg kvote til foredlingskvote. Det er mogleg å kjøpe kvote anten frå staten eller frå ein 
annan bonde, begge gjennom omsetningsrunde med frist i oktober. Eig du grunnkvoten 30.000 liter kumjølk 
kan du i tillegg 
leige kvote hos private.   

Viss du sel mjølk utan å ha kvote, eller utover den kvoten du må du betale ein overproduksjonsavgift per liter mjølk.

  

Kvart år vert det forhandla om eit forholdstal for mjølkekvotene. Det er faglaga (Bonde- og Bonde og småbrukarlaget) og Tine som forhandlar med staten om meir eller mindre mjølkeproduksjon i forhold til kvotane.


For 2020 er forholdstalet satt til 1,01 for kumjølk. Denne forhandlinga vert gjort for å regulere produksjon av meieriprodukt i forhold til etterspurnad i marknaden.   


Les meir om mjølkekvotar, skjema og regelverk hos landbruksdirektoratet 


Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett. 

QUICK CONTACT

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”


Bob, Westside Brox

mail@demolink.org

999-234-876