Dyrevelferd

Dyrevelferd


Alle som eig eller har ansvar for dyr, er plikta til å sørgje for at dyrevelferda er ivareteken. Dyr har eigenverdi, uavhengig av nytteverdien dei har for oss menneske. Dyr skal takast vare på og vernast mot unødige påkjenningar.


Dyrevelferd kan definerast slik:


1.Fridom frå svolt, tørste og feilernæring

2.Fridom frå fysisk ubehag

3.Fridom frå smerte, sjukdom og skade

4.Fridom til å utøve normal åtferd

5.Fridom frå frykt og stress


Les meir hos lovdata.

Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.

QUICK CONTACT

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”


Bob, Westside Brox

mail@demolink.org

999-234-876