Lagring og spreiing av gjødsel

Lagring og spreiing av gjødsel


Husdyrgjødsel er ein viktig ressurs for jordbrukaren, men kan også vere opphav til ein del miljøutfordringar.


Det er krav om forsvarleg lagringskapasitet av husdyrgjødsel for minimum 8 månadars drift. For å unngå å kome i ein situasjon der kapasiteten vert sprengt, har du i praksis ofte bruk for lagringskapasitet i minst 10 månadar. Erfaringsmessig ser vi dessverre at ein del gjødselslager er underdimensjonert.


Det er ikkje lov å spreie gjødsel på eng utanfor vekstperioden. Dei fleste tilskot krev at du har ha ein gjødselplan som viser gjødselmengd tilpassa mellom annan vekst, avlingsnivå, driftsform, jordtype og klima.

Det er spesielle tilskotsordningar for miljøvenleg spreiing. Eksempelvis kan du få støtte til utstyr som fører gjødsla raskare på eller i bakken. Med slik utstyr oppnår du redusert tap av ammoniakk til luft og mindre avrenning til vassdrag.


Les meir under Å drive ein gard / Gjødsling, plantevern og avfall og på Fylkesmannen sine nettsider.


Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.

QUICK CONTACT

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”


Bob, Westside Brox

mail@demolink.org

999-234-876