Avtale om gjødsellevering

Avtale om gjødsellevering


Ein del føretak, som dei som driv med fjørfe- og svineproduksjon, disponerer for små areal for spreiing av husdyrgjødsel dei produserer sjølve. Slike føretak må ha ein plan for handtering av gjødsla, og ha avtale med mottakarar av gjødsla.
For leigd areal, ved avtale om spreiing på areala til andre føretak og ved sal av husdyrgjødsel, må det normalt føreliggja skriftleg avtale med minst fem års lengd.


Les meir hos matmerk.

Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.

QUICK CONTACT

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”


Bob, Westside Brox

mail@demolink.org

999-234-876