Merking av lam

Merking av lam


Alle småfe skal vere merka. Småfe fødd i Noreg skal merkast med eit ikkje-elektronisk øyremerke i det eine øyret og eit elektronisk øyremerke i det andre øyret før dei er 30 dagar gamle, men likevel før dei forlèt dyrehaldet dei er fødd i. Begge øyremerka skal vere godkjent. 


Det er ingen skilnad mellom driftsformene når det gjeld kravet om merking. 


Les meir på lovdata. 

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.