Minsteproduksjon sau

Minsteproduksjon sau


For å få tilskot til jordbruksdrift, for eksempel dyretilskot, er det krav om at føretaket driv vanleg jordbruksdrift. I vurdering om det kva som er vanleg jordbruksdrift i saueproduksjon,tek ein utgangspunkt gjennomsnittleg slaktevekt for dei ulike rasane. Viss produksjonen, slaktevektene på lamma, ligg jamnt under 70% av kva som er vanleg for rasen, vert det vurdert som lågare enn minsteproduksjon og rett til ulike tilskot kan falle bort.  

I produksjon reknar ein både slaktevekter og tal lam per søye. Gjennomsnittsproduksjonstal for dei ulike rasane vert henta frå årsrapportane i Sauekontrollen. 


Les meir hos Animalia.


Vil du vite meir om utviklinga kan du lese meir her: 

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett. 

QUICK CONTACT

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”


Bob, Westside Brox

mail@demolink.org

999-234-876