Sanking, beitelag og produksjonstilskot

Sanking, beitelag og produksjonstilskot


Mykje av beitinga i utmark er organisert gjennom beitelag. Beitelaget skal vere registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret og ha minst 2 medlemer med organisasjonsnummer. På utmarksbeite skal det førast organisert tilsyn og sanking. 


Dyra skal ha tilsyn minst en gong per veke i område utan særleg risiko. Ved mistanke om auka fare må tilsynet aukast, slik at forhold som kan føre til dårleg velferd, sjuke, skadde og avmagra dyr, vert oppdaga så tidleg som råd er. 
Beitelaga kan søkje om støtte til investeringar til  tiltak i beiteområdet. Slike tiltak kan til dømes  vere å setje opp sankehegner, bruer og elektronisk overvaking som radiobjøller og e-bjøller. Godkjente beitelag kan søkje om tilskot til drift av beitelaget. 


Les meir hos landbruksdirektoratet:


Tilskot til drift av beitelag


Tilskot til tiltak i beiteområde

Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.

QUICK CONTACT

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”


Bob, Westside Brox

mail@demolink.org

999-234-876