Rettar som grunneigar


Rettar som grunneigar


Som grunneigar vil du ha rettar knytt til eigedomen ved at du kan nytte deg av ressursane på eigedomen. Dette vil kunne vere knytt til vassdrag, fiske og jaktrettar. Vidare vil du ha rettar knytt til hogst og beite. Det er viktig at du er merksam på at dei rettane du har også vil kunne føre til pliktar.Til dømes har skogeigar eit forvaltaransvar etter skogbrukslova § 4.


Les også om gjerdeplikt og beiterett. Det er viktig å ta kontakt med landbruksansvarleg i kommunen om du er usikker.

Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.

QUICK CONTACT

mail@demolink.org

999-234-876

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”


Bob, Westside Brox