Drift med taubane eller hest

Drift med taubane eller hest


Om terrenget er krevjande og bratt kan ein søkje kommunen om tilskot til drift med taubane eller hest. Meir om dette finn du på Landbruksdirektoratet sine nettsider under Tilskotsordningar i skogbruketAnsvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.