Forvaltaransvar

Forvaltaransvar


Som skogeigar har ein eit lovpålagt forvaltaransvar for alle skogbrukstiltak på eigedomen. Skogeigaren skal ha oversyn over miljøverdiar i eigen skog og ta omsyn til dei ved gjennomføring av alle tiltak i skogen. Ved innleidd arbeidskraft i skogen må skogeigaren sjå til at lovverket vert følgt. Dei fleste skogsentreprenørane er miljøsertifiserte.


For ordinær maskinell hogst av skog er det ikkje tilskotsordningar. Om terrenget er krevjande og bratt kan ein søkje Fylkesmannen om tilskot til drift med taubane.


Kontakt Vestskog eller Nortømmer AS for faglege råd og avtale om hogst av skog.

Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.

QUICK CONTACT

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”


Bob, Westside Brox

mail@demolink.org

999-234-876