Hogst

Hogst


Mykje av produksjonsskogen i Hordaland er planta gran og sitkagran. For at skogeigaren og samfunnet skal få størst mogeleg økonomisk overskot, må skogen få vekse til han er hogstmogen. Alderen for hogstmogen skog varierer i forhold til treslag og veksestad, og fleire faktorar påverkar val av tidspunkt for hogst. Generelt er den rette biologiske alderen for hogst når årleg tilvekstkurve flatar ut (kuliminerar).


For gran er denne alderen om lag 60-80 år her i Hordaland. Areal som vart planta på 50-70 talet vert ofte hogd bestandsvis, såkalla flatehogst. Fordi denne skogen er einsaldra, må ein som regel hogge heile bestanden. Om ein set igjen noko av skogen, vil han vere ustabil og sårbar for vindfall. I dei meir varierte skogane av treslag og alder, vil plukkhogst av dei største og beste trea vere hogstforma.

Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.

QUICK CONTACT

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”


Bob, Westside Brox

mail@demolink.org

999-234-876