Skogsvegar

Skogsvegar

Det er ofte trong for veg om ein skal nytte ut skogressursane på eit gardsbruk. Som hovudregel er det nødvendig å søkje om løyve til å byggje ein skogsveg. Hjelp og rettleiing får du i kommunen.

Nokre vegar er det mogeleg å få tilskot for å byggje, dette gjeld i hovudsak skogsbilvegar. Til desse er det særlege krav til stigning, kurvatur, vegbreidd mm.


Mykje kan ein finne svar på her.

Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.

QUICK CONTACT

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”


Bob, Westside Brox

mail@demolink.org

999-234-876