Gjerding

Gjerding


Driv du med geit, sau eller storfe er det viktig å ta omsyn til gjerdeplikt. Dette er omtalt her.


Hør også med kommunen din om du kan søkje SMIL tilskot til gjerding.

I nyare tid er det utvikla gjerdelause løysingar som gjev ein ny kvardag til bonden. Les meir om virtuelle gjerde her.

Nettsideansvarleg: Dirk Kohlmann, Landbruksavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet er oppretta med stort omhu, men vi kan ikkje garantere for at alt innhald er fullstendig, oppdatert og rett.