Storfekjøtproduskjon

Produksjon av storfekjøt


Produksjon av storfekjøt, ammeku og oppfôring av oksar er ein produksjon som har auka mykje dei siste tiåra. Produksjonen er regulert gjennom Dyrevelferdslova og ulike forskrifter. For alle rasar og driftsformer gjeld Forskrift om hold av storfe og Forskrift om merking, registrering og rapportering av storfe.


Nortura har plikt til hente alt storfe som skal sendast til slakt. Som produsent står ein likevel fritt til å velje kva slakteri ein vil levere til.

Tilskotsordningar

Det er fleire tilskotsordningar som er aktuelle for storfekjøtprodusentar. Her er nokre av dei viktigaste:

  • Tilskot til bevaringsverdige husdyrrasar – det er 6 bevaringsverdige storferasar i Noreg.
  • Distrikstilskot for kjøtproduksjon - Hordaland er fordelt i 2 ulike soner for kjøtproduksjon.
  • Frakttilskot bidreg til å jamne ut kostnadsforskjell for frakt av storfe frå produsent til godkjent slakteri.
  • For å stimulere til fleire produksjonsdyr og betre og auka slaktevekter er det kvalitetstilskot for slakt som oppfyller krava.


Alle aktuelle tilskotsordningar på landbruksdirektoratet sine sider.

Ansvarleg nettredaksjon: Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger. Innhaldet på våre sider er oppretta med stort omhu; vi kan imidlertid ikkje garantere for at innhaldet er alltid fullstendig og aktuelt.

QUICK CONTACT

24 / 7 SERVICE

  • Purus pede magna mi id
  • Nisl ut urna ac condimentum
  • Vitae sed mauris

CUSTOMERS SAY

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt viverra diam”


Bob, Westside Brox

mail@demolink.org

999-234-876