Tilskot til svineproduksjon

Tilskot til svineproduksjon


Du som driv med svin kan søkje om produksjonstilskot til mellom anna: 


  • slakta dyr føregåande år 
  • tilskot til husdyr 
  • areal- og kulturlandskapstilskot 
  • tilskot til økologisk landbruk 
  • tilskot til avløysing ved ferie og fritid 


Les meir hos landbruksdirektoratet.